Vrať se na domovskou stránkuVrať se na domovskou stránku

 
 

Vítejte na oficiálních stránkách naší školy.

Zde naleznete všechny aktuální informace o studiu na naší škole.

Dne 26. 6. 2018 byla podepsána mezi ředitelem naší školy Mgr. Martinem Tobiášem a děkanem Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava prof. Dr. Ing. Zdeňkem Zmeškalem již druhá smlouva o spolupráci mezi našimi školami. První smlouva o partnerství a spolupráce škol se datuje již k roku 2011. Nynější smlouva znamená potvrzení a prohloubení dlouhodobé spolupráce mezi ekonomickými obory naší školy a Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava. Naše škola podpisem této smlouvy získala status „FAKULTNÍ ŠKOLA EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB-TU OSTRAVA“.

Podpis smlouvy - ředitel školy Mgr. Martin Tobiáš a děkan Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava prof. Dr. Ing. Zdeněk ZmeškalPodpis smlouvy - ředitel školy Mgr. Martin Tobiáš a děkan Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal

Hlavní okruhy vzájemné spolupráce

 

  1. Podpora zájmu středoškolských žáků, pokračovat v terciárním vzdělávání v Moravskoslezském kraji a zejména na EkF VŠB-TUO.
  2. Vzájemná spolupráce středoškolských a vysokoškolských pedagogů a zapracování sdíle-ných zkušeností do školních vzdělávacích plánů (ŠVP) a vysokoškolských studijních plánů.
  3. Účast na společných grantových projektech výzkumného a pedagogického charakteru.
  4. Účast na soutěžích a exkurzích.
  5. Podpora středoškolské odborné činnosti (SOČ). Spolupráce na vypracování a posouzení závěrečných a ročníkových prací. Vypracování oponentských posudků vysokoškolských závěrečných prací.
  6. Vzájemná spolupráce při rozvíjení mezinárodních kontaktů a vytváření mezinárodního výukového prostředí.
  7. Podpora dalšího vzdělávání středoškolských učitelů.
  8. Cílená podpora talentovaných a nadaných žáků.
  9. Spolupráce v oblasti přijímacího řízení na vysokou školu.

 

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Facebook

Naši partneři

Login

Pro vstup do starého školního webu klikněte ... zde

Go to top