Vrať se na domovskou stránkuVrať se na domovskou stránku

 
 

logo erasmus


Zde v této sekci uvádíme přehled o projektech realizovaných školou v rámci Erasmus+. Každoročně podáváme projekty mobilit studentů a mobilit pedagogických pracovníků, jejichž cílem je zkvalitnění výuky maturitních oborů, rozvoj odborných a zejména jazykových kompetencí studentů i učitelů.

Rok 2017

Rozvoj odborných a jazykových kompetencí učitelů prostřednictvím zahraničních stáží jako jedna z významných podmínek kvalitnější přípravy studentů střední odborné školy

 • Registrační číslo projektu: 2017-1-CZ01-KA101-035016
 • Cíle projektu: V rámci realizace projektu absolvovalo 11 učitelů školy kurzy resp. odborné stáže v zemích Evropské unie. Kurzy byly věnovány rozvoji odborných kompetencí zejména v oblasti IT a v oblasti jazykového vzdělávání v anglickém a ruském jazyce. Jedna odborná stáž typu "Structured educational visit" pro managemnet školy zprostředkovala srovnání se školským systémem na Islandu. Výstupem projketu je tvorba obostranných slovníků odborných výrazů v cizích jazycích vyučovaných školou, zařazení aktivit teambuildingu, hodnocení výsledků vzdělávání, hodnocení pracovníků škol a autoevaluace školy.
 • Začátek realizace: 17. 7. 2017
 • Konec realizace: 16. 7. 2018
 • Rozpočet projektu: 19 111 Eu
 • Realizované aktivity - odborné stáže a kurzy učitelů:

1. Creative use of Technology in the classroom

 1. Účastník kurzu: Ing. Jiřina Beňová
 2. Termín kurzu: 21. - 25. 8. 2017
 3. Země: Malta
 4. Pořádající agentura: Alpha School of English
 5. Náplň kurzu a jeho přínosy: 

Tady jsme, Evropo!

 • Registrační číslo projektu: 2017-1-CZ01-KA102-035186
 • Cíle projektu: 
 • Začátek realizace:
 • Konec realizace:
 • Rozpočet projektu: 58 366 Eu
 • Realizované aktivity - odborné praxe studentů:

Rok 2016

Inovace a zkvalitňování výuky na střední odborné škole

Náš projekt "Inovace a zkvalitňování výuky na střední odborné škole" vznikl z potřeby vyrovnat se s novými trendy ve výuce a ze snahy srovnat se se zahraničními školami a tím také dosáhnout větší konkurenceschopnosti ve vzdělávání. Účast na zahraničních kurzech umožnila učitelům školy ve velké míře uplatnit nové metodické postupy podpořené informačními a komunikačními technologiemi. Zároveň si posílili své jazykové kompetence, které pak uplatnili ve výuce svých předmětů. Účastníci projektu rovněž mohli porovnat různé vzdělávací systémy s naším vzdělávacím systémem.

Celý článkek naleznete ...zde

Prezentace a záverečné zprávy účastníků.

Přidal:

Červenková:

Korbášová:

Richterová:

Šnytová:

Volník:

Michaláková:

Tobiáš:

Kocháňová:

Pro vstup do starého školního webu klikněte ... zde

Go to top