Vrať se na domovskou stránkuVrať se na domovskou stránku

 
 

Maturitní zkouška

11. 9. 2018 7:50 - praktická maturitní zkouška - třídy: 4. OA, 4. EL, 4.H, 4.IT, 4.S, 4.ZS

12. 9. 2018 7:50 - ústní maturitní zkoušky - třídy: 4. OA, 4. EL, 4.IT, 4.H, 4.S, 4.ZS

 

Maturitní zkouška - profilová část

Maturitní témata

Obor  Předmět  Témata ke stažení 
Ekonomické lyceum Ekonomika ... zde
Ekonomické lyceum Účetnictví ... zde
Ekonomické lyceum Matematika ... zde
Informační technologie Odborné předměty 1 ... zde
Informační technologie Odborné předměty 2 ... zde
Obchodní akademie Ekonomika ... zde
Obchodní akademie Matematika ... zde
Obchodní akademie Účetnictví ... zde
Obchodní akademie a Ekonomické lyceum     ANJ v praxi ... zde
Obchodní akademie a Ekonomické lyceum FRJ v praxi ... zde
Obchodní akademie a Ekonomické lyceum NEJ v praxi ... zde
Obchodní akademie a Ekonomické lyceum RUJ v praxi ... zde
Obchodní akademie a Ekonomické lyceum Občanský a společenskovědní základ ... zde
Strojírenství Stavba a provoz strojů ... zde
Strojírenství Strojírenská technologie ... zde
Technické lyceum CAD systémy ... zde 
Technické lyceum Deskriptivní geometrie ... zde 
Technické lyceum Matematika ... zde 
Technická zařízení budov Odborné předměty 1 ... zde
Technická zařízení budov Odborné předměty 2 ... zde 
Hutnictví (Nauka o materiálech) Nauka o materiálech ... zde 
Hutnictví (Nauka o materiálech) Nauka o kovech ... zde 

Pro maturitní zkoušky společné části v podzimním termínu je pro naše studenty určena spádová škola: Střední zdravotnická škola, Frýdek.Místek, p.o, Tř. T. G. Masaryka 451, 73801 Frýdek-Místek. Podepsané povolené pomůcky tzn. (pro písemnou práci z českého jazyka), slovník (pro písemnou práci z cizího jazyka), kalkulátor a tabulky (pro didaktický test z matematiky), odevzdejte ve dnech 28. srpna až 1. září mezi 8:00 a 12.00 ve spádové škole. Všichni maturanti si zajistí své vlastní povolené pomůcky.

Jednotné zkušební schéma pro podzimní zkušební období na webu www.novamaturita.cz.

Pro maturitní zkoušky v profilové části jsou stanoveny termíny 12. a 13. 9. 2017. Kontaktujte své třídní učitele, kteří Vám předají potřebné informace.

Aktuální informace o organizaci maturitních zkoušek ve školním roce 2017/18

Studentům 4. ročníku doporučujeme sledovat tuto sekci o maturitních zkouškách, zde budou průběžně aktualizovány všechny potřebně informace.

Základním zdrojem informací jsou webové stránky Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT) ...zde.

Maturitní zkoušky ve školním roce 2017/18 - JARNÍ TERMÍN

Aktualizověné sdělení ředitele školy o průběhu a organizaci maturitní zkoušky ve školním roce 2017/18 ...zde.

Informace MŠMT o standardizovaných zkouškách dokládajících jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, kterými lze nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky ...zde.

Maturitní kalendář pro jarní termín 2018 ...zde.

Shrnutí důležitých termínů MZ - profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2017/18, pravidla hodnocení profilové části maturitní zkoušky.

Pravidla hodnocení profilové části maturitní zkoušky 2018.

 • Obory vzdělání STR, HUT, ICT, TZB ...zde.
 • Obor vzdělání TL ...zde.
 • Obory vzdělání OA, EL ...zde.

Termíny pro jarní termín 2018 ...zde.

 • 13. 4. 2018 - ukončení návrhu žáků 4. ročníku pro konání Zkoušky pro doplnění podkladů pro hodnocení žáka za 2. pololetí šk. roku 2017/18.
 • 16. 4. - 18. 4. 2018 - konání Zkoušky pro doplnění podkladů pro hodnocení žáka 4. ročníku za 2. pololetí šk. roku 2017/18.
 • 20. 4. 2018 - termín pro prokazatelné informování o stupni prospěchu, zejména o hodnocení stupněm nedostatečný. Informování je prokazatelné prostřednictvím systému Bakaláři.
 • 24. 4. 2018 - klasifikační porada maturitních tříd.
 • 26. 4. 2018 - praktická zkouška z odborných předmětů pro všechny obory
 • 26. 4. 2018 - písemná maturitní zkouška z matematiky pro technické lyceum
 • 30. 4. 2018 - vydání vysvědčení za 4. ročník studia
 • 1. maturitní týden: od 16. 5. 2018: 4. H, 4. OA, 4. TL (obhajoba MPO). Období přípravy pro MZ od 9. 5. do 15. 5. 2018.
 • 2. maturitní týden: od 21. 5. 2018: 4. TL, 4. ZS 4. EL. Období přípravy pro MZ od 14. 5. do 18. 5. 2018.
 • 3. maturitní týden: od 28. 5. 2018: 4. IT, 4. S. Období přípravy pro MZ od 21. 5. do 25. 5. 2018.
 • Předávání maturitních vysvědčení: v aule SPŠ

Důležité dokumenty ke stažení

Školní seznam literárních děl. V souladu s §6 odst. 2 Vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou stanovuje ředitel školy školní seznam literárních děl pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury. Tituly literárních děl jsou platné beze změn od školního roku 2015/16.

Seznam ke stažení ...zde, formulář pro výběr literárních děl ...zde.

Specifická školní témata pro ústní maturitní zkoušku z cizího jazyka. V souladu s ustanoveními §8 odst. 3, vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, stanovuje ředitel školy témata pro zpracování školních zkušebních úloh v rámci ústní zkoušky z cizího jazyka. Témata jsou platná beze změn od školního roku 2015/16.

Pro součást střední průmyslová škola - technické obory S, H, TZB, TL ...zde.

Pro součást střední průmyslová škola - obor IT ...zde.

Pro součást obchodní akademie ...zde.

Maturitní témata pro profilové zkoušky ve školním roce 2017/18 ...zde.

Technické lyceum - Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí.

Technické obory - Zkoušky z odborných předmětů v profilové části maturitních zkoušek.

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Facebook

Naši partneři

Login

Pro vstup do starého školního webu klikněte ... zde

Go to top