Vrať se na domovskou stránkuVrať se na domovskou stránku

 
 

Vítejte na oficiálních stránkách naší školy.

Zde naleznete všechny aktuální informace o studiu na naší škole.

Jazyková škola - sleva pro naše studenty

Využijte 50% slevu na všechny odpolední kurzy.

Stali jsme se „Fakultní školou Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava"

Dne 26. 6. 2018 byla podepsána mezi ředitelem naší školy Mgr. Martinem Tobiášem a děkanem Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava prof. Dr. Ing. Zdeňkem Zmeškalem již druhá smlouva o spolupráci mezi našimi školami. První smlouva o partnerství a spolupráce škol se datuje již k roku 2011. Nynější smlouva znamená potvrzení a prohloubení dlouhodobé spolupráce mezi ekonomickými obory naší školy a Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava. Naše škola podpisem této smlouvy získala status „FAKULTNÍ ŠKOLA EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB-TU OSTRAVA“.

Podpis smlouvy - ředitel školy Mgr. Martin Tobiáš a děkan Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava prof. Dr. Ing. Zdeněk ZmeškalPodpis smlouvy - ředitel školy Mgr. Martin Tobiáš a děkan Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal

Hlavní okruhy vzájemné spolupráce

Soutěž TECH-talent a INDUSTRIAL - talent 2017

Za naši školu bylo vysláno video studentů třídy 4.ZS Ondřeje Mrázka, Petra Malyjurka a Martina Dušíka. Do celé soutěže se z města zapojily pouze 3 školy. Studenti byli při mezinárodnímu dnu dětí 1.6. oceněni na magistrátu. Pořadí vyhlášeno nebylo, všichni tři zúčastněni byli oceněni.

 

Soutěžní video zde

Potvrzení vysoké kvality naší školy

 

Moravskoslezský kraj každoročně testuje kvalitu výuky na středních školách, celkem bylo testováno 80 škol. Při testování se měří celková úspěšnost řešení úloh a porovnává se úspěšnost řešení v rámci škol s obory stejného zaměření.

Celkové vyhodnocení školy

Předmět Percentil testované školy vzhledem k ostatním školám
Udává kolik procent testovaných škol daného zaměření se umístilo za naší školou.
100% znamená, že škola dosáhla nejlepšího výsledku v Moravskoslezském kraji!
 lyceálních oborůtechnických oborůekonomických, obchodních
a právních oborů
 Český jazyk  93  85 91
 Matematika  100  76 91
Anglický jazyk 64 74 100

Stupně relativního přírůstku znalostí

Pro zjištění stupně přidané hodnoty tj. "kolik se naučili žáci pouze na střední škole", se testují žáci 1. ročníků po nástupu do školy a 3. ročníků ke konci školního roku. Porovnáním výsledků se určí stupeň relativního přírůstku znalostí školy. Jedná se o čtyřstupňovou škálu, která odpovídá kvartilovému rozdělení tříd, resp. škol podle hodnot jejich relativních přírůstků v daném oboru vzdělání a předmětu.

 Předmět    Stupně relativního přírůstku znalostí
1. stupeň - Žáci vykazují nadprůměrné hodnoty relativního přírůstku ve srovnání se žáky, kteří měli v prvním ročníku stejné výsledky jak oni.
 lyceálních obory technické obory ekonomické, obchodní
a právní obory
 Český jazyk 1. stupeň  1. stupeň  1. stupeň 
 Matematika 1. stupeň 1. stupeň  1. stupeň 
Anglický jazyk 1. stupeň  1. stupeň 1. stupeň

Děkujeme a gratulujeme našim pedagogům

Vedení školy

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Dne 16. 5. 2018 vyhlásil ředitel školy 2. kolo přijímacího řízení pro obory vzdělání: strojírenství, informační technologie, technická zařízení budov, obchodní akademie a ekonomické lyceum. Text vyhlášení ...zde.

Zahraniční student na naší škole

Naše škola navázala velmi úspěšnou spolupráci s agenturou AFS - mezikulturní programy a už druhým rokem hostíme studenta ze zahraničí. Pro příští školní rok hledáme hostitelskou rodinu pro Sama z Belgie. Žádáme o zvážení, zda byste měli o hostitelství Sama po celou dobu školního roku 2018/19 zájem. Rádi bychom navázali na tuto tradici, protože kontakt našich studentů se zahraničními přáteli vnímáme jako velmi prospěšný. V případě vašeho zájmu se informujte u ředitele školy. Podrobnosti o Samovi ...zde.

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Facebook

Naši partneři

Login

Pro vstup do starého školního webu klikněte ... zde

Go to top