Výdejní doba

Snídaně

6:00

-

8:00

Výdej do jídlonosičů

10:45
 

13:30

-

11:00
 

14:00

Studenti SPŠ

12:00

-

12:40

Cizí strávníci

11:00

12:40

-

11:55

14:30

Studenti OA a zam. škol

11:00

-

14:30

Večeře

16:30

-

17:30

Žádáme strávníky, aby dodržovali stanovenou dobu pro výdej.

Rozpis strávníků