Vrať se na domovskou stránkuVrať se na domovskou stránku

 
 

Evropské strukurální a investiční fondy

publicita II

Registrační číslo projektu:

 CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0014057

Zkrácený název projektu:

Střední odborná škola, její podpora žákům i učitelům a
spolupráce se zaměstnavateli II

Číslo programu:

02

Název programu:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy:

02_18_065

Název výzvy:

Výzva č. 02_18_065 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ II pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP (výzva je určena pro území
mimo hlavní město Praha)

Název projektu CZ:

Střední odborná škola, její podpora žákům i učitelům a spolupráce se
zaměstnavateli II

Název projektu EN:

Specialized secondary school, its support towards students, teachers
and cooperation with employers II

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora,
osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů,
podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT

Datum zahájení:

1. 9. 2019

Publicita - plakát:

 ...zde

 


Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006181
Zkrácený název projektu:  Střední odborná škola, její podpora žákům i učitelům a spolupráce se zaměstnavateli
Číslo programu: 02
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_16_035
Název výzvy: Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha)
Název projektu CZ: Střední odborná škola, její podpora žákům i učitelům a spolupráce se zaměstnavateli
Název projektu EN: Specialized secondary school, its support towards students, teachers and cooperation with employers
Anotace projektu: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.
Datum zahájení: 1. 9. 2017
Publicita - plakát: ZDE 

msk 20

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Facebook

Naši partneři

Login

Go to top