Vrať se na domovskou stránkuVrať se na domovskou stránku

 
 

yes I do school

Naše škola se ve školním roce 2018/2019 zapojila spolu s dalšími 4 středními školami z Moravskoslezského kraje do pilotního ověřování programu kurzu odborné angličtiny Yes, I Do. Projekt velmi dobře zapadá do aktivit školy v rámci Erasmus+ a směřuje k používání cizího jazyka ve výuce odborných předmětů.

Projekt zahrnuje 5 modulů, ve kterém se postupně vzdělávají učitelé odborných předmětů společně s vyučujícími anglického jazyka, kteří pak budou ve dvojicích vyučovat 3 skupiny žáků oboru Strojírenství a strojírenská výroba.

Účastníci kurzu ovládnou základní odbornou anglickou terminologii strojírenské technologie se zaměřením na potřeby strojírenských podniků. Výuka bude probíhat interaktivně formou blended learning - každý účastník má vlastní učebnici a navíc přístup do online pracovního sešitu Engineering Technology.

Školy zapojené do projektu budou sdílet své zkušenosti při vzájemných návštěvách a workshopech a také plánovat další rozvoj výuky odborného cizího jazyka s využitím metod blended learning a CLIL.

Garantem programu je KVIC – Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, odborným garantem programu RNDr. Jitka Kunčarová z Open Agency s.r.o.

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Facebook

Naši partneři

Login

Go to top