Aktuální informace o organizaci maturitních zkoušek ve školním roce 2019/20

Studentům 4. ročníku doporučujeme sledovat tuto sekci o maturitních zkouškách, zde budou průběžně aktualizovány všechny potřebně informace.

Základním zdrojem informací jsou webové stránky Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT) ...zde.

Maturitní zkoušky ve školním roce 2019/20 - JARNÍ TERMÍN - bude postupně aktualizováno

Aktualizověné sdělení ředitele školy o průběhu a organizaci maturitní zkoušky ve školním roce 2019/20 ...zde.

Informace MŠMT o standardizovaných zkouškách dokládajících jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, kterými lze nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky ...zde.

Maturitní kalendář pro jarní termín 2020 ...zde.

Shrnutí důležitých termínů MZ - profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2019/20, pravidla hodnocení profilové části maturitní zkoušky.

Pravidla hodnocení profilové části maturitní zkoušky 2020 (pravidla jsou beze změny platná ze školního roku 2018/19).

Termíny pro jarní termín 2020

Důležité dokumenty ke stažení

Školní seznam literárních děl. V souladu s §6 odst. 2 Vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou stanovuje ředitel školy školní seznam literárních děl pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury. Tituly literárních děl jsou platné beze změn od školního roku 2015/16 a tedy platné i pro školní rok 2019/20.

Seznam ke stažení ...zde, formulář pro výběr literárních děl ...zde.

Specifická školní témata pro ústní maturitní zkoušku z cizího jazyka. V souladu s ustanoveními §8 odst. 3, vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, stanovuje ředitel školy témata pro zpracování školních zkušebních úloh v rámci ústní zkoušky z cizího jazyka. Témata jsou platná beze změn od školního roku 2015/16 a tedy platná i pro školní rok 2019/20.

Pro součást střední průmyslová škola - technické obory S, H, TZB, TL ...zde.

Pro součást střední průmyslová škola - obor IT ...zde.

Pro součást obchodní akademie ...zde.

Maturitní témata pro profilové zkoušky ve školním roce 2019/20 ...zde.

Technické lyceum - Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí.

Technické obory - Zkoušky z odborných předmětů v profilové části maturitních zkoušek.