Vrať se na domovskou stránkuVrať se na domovskou stránku

 
 

Vítejte na oficiálních stránkách naší školy.

Zde naleznete všechny aktuální informace o studiu na naší škole.

Soutěž TECH-talent a INDUSTRIAL - talent 2017

Za naši školu bylo vysláno video studentů třídy 4.ZS Ondřeje Mrázka, Petra Malyjurka a Martina Dušíka. Do celé soutěže se z města zapojily pouze 3 školy. Studenti byli při mezinárodnímu dnu dětí 1.6. oceněni na magistrátu. Pořadí vyhlášeno nebylo, všichni tři zúčastněni byli oceněni.

 

Soutěžní video zde

Potvrzení vysoké kvality naší školy

 

Moravskoslezský kraj každoročně testuje kvalitu výuky na středních školách, celkem bylo testováno 80 škol. Při testování se měří celková úspěšnost řešení úloh a porovnává se úspěšnost řešení v rámci škol s obory stejného zaměření.

Celkové vyhodnocení školy

Předmět Percentil testované školy vzhledem k ostatním školám
Udává kolik procent testovaných škol daného zaměření se umístilo za naší školou.
100% znamená, že škola dosáhla nejlepšího výsledku v Moravskoslezském kraji!
 lyceálních oborůtechnických oborůekonomických, obchodních
a právních oborů
 Český jazyk  93  85 91
 Matematika  100  76 91
Anglický jazyk 64 74 100

Stupně relativního přírůstku znalostí

Pro zjištění stupně přidané hodnoty tj. "kolik se naučili žáci pouze na střední škole", se testují žáci 1. ročníků po nástupu do školy a 3. ročníků ke konci školního roku. Porovnáním výsledků se určí stupeň relativního přírůstku znalostí školy. Jedná se o čtyřstupňovou škálu, která odpovídá kvartilovému rozdělení tříd, resp. škol podle hodnot jejich relativních přírůstků v daném oboru vzdělání a předmětu.

 Předmět    Stupně relativního přírůstku znalostí
1. stupeň - Žáci vykazují nadprůměrné hodnoty relativního přírůstku ve srovnání se žáky, kteří měli v prvním ročníku stejné výsledky jak oni.
 lyceálních obory technické obory ekonomické, obchodní
a právní obory
 Český jazyk 1. stupeň  1. stupeň  1. stupeň 
 Matematika 1. stupeň 1. stupeň  1. stupeň 
Anglický jazyk 1. stupeň  1. stupeň 1. stupeň

Děkujeme a gratulujeme našim pedagogům

Vedení školy

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Dne 16. 5. 2018 vyhlásil ředitel školy 2. kolo přijímacího řízení pro obory vzdělání: strojírenství, informační technologie, technická zařízení budov, obchodní akademie a ekonomické lyceum. Text vyhlášení ...zde.

Zahraniční student na naší škole

Naše škola navázala velmi úspěšnou spolupráci s agenturou AFS - mezikulturní programy a už druhým rokem hostíme studenta ze zahraničí. Pro příští školní rok hledáme hostitelskou rodinu pro Sama z Belgie. Žádáme o zvážení, zda byste měli o hostitelství Sama po celou dobu školního roku 2018/19 zájem. Rádi bychom navázali na tuto tradici, protože kontakt našich studentů se zahraničními přáteli vnímáme jako velmi prospěšný. V případě vašeho zájmu se informujte u ředitele školy. Podrobnosti o Samovi ...zde.

Další úspěchy našich studentů v SOČ, Den strojařů 2018.

logo SOCPo úspěchu v okresním kole byli naši studenti nejúspěšnější i v krajském kole Středoškolské odborné činnosti. Ondřej Pečinka s výrobou řezného nástroje a Rudolf Turoň se svým unikátním dronem vybojovali ve svých kategorích 1. místa a postupují do celostátní přehlídky SOČ, neméně úspěšní byli Veronika Gluštíková a Tomáš Tobola, kteří obsadili 2. místo. Máme velkou radost z našich studentů, gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

10. 5. 2018 převzali naši studenti Jiří Blahuta a David Benek ocenění za vítězství v soutěži „Den strojařů“, pořádané Střední průmyslovou školou Ostrava - Vítkovice. Vyhlášení proběhlo v důstojné atmosféře a s hodnotnými cenami v rámci představení nové studentské formule na Vysoké škole báňské. Poměrně obtížné zadání – návrh krokového dopravníku na trubky – odradilo mnohé potenciální soutěžící, ale i přesto (nebo právě proto) je vítězství mezi 3 týmy středních škol našeho regionu cenné, zvláště když bylo naše řešení kladně hodnoceno odborníky z praxe.

Středoškolská odborná činnost, Chemická olympiáda, Matematický klokan - radost z našich studentů

logo SOCDne 5. 4. 2018 proběhlo na naší škole okresní kolo Středoškolské odborné činnosti, do kterého postoupilo celkem 11 prací. Naši studenti byli velmi úspěšní ve svých kategoriích: Teorie kultury, umění a umělecké tvorby, Strojírenství, hutnictví, průmyslový design, Stavebnictví, architektura a design interiérů a Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace. 1. místo získali Kateřina Miczková, Ondřej Pečinka, Veronika Gluštíková, Tomáš Tobola a Rudolf Turoň, na 2. místě se umístil Kristián Meca. Všichni naši studenti postupují do krajského kola

Vynikajícího výsledku v Chemické olympiádě dosáhl také náš student Marian Mazur, který rovněž postoupil do krajského kola.

Skvěle si naši studententi poradili s řešením Matematického klokana - opět Marian Mazur se v okrese umístil na krásném 2. místě v kategorii Junior a Jindřich Bayer na 10. místě v katogorii Student. Úspěchy studentů v této soutěži jsou významé, takto jsme se umístili v konkurenci gymnázií jako jediná střední odborná škola v okrese.

Blahopřejeme, studentům patří velké poděkování za reprezentaci školy. Hodně zdaru v krajském kole.

 

msk 20

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Facebook

Naši partneři

Login

Go to top